Examens

Examens
Twee keer per jaar is het mogelijk om examens af te leggen. Tijdens het winterexamen worden alle examens afgenomen met uitzondering van het colbert.

Tijdens het zomerexamen worden alle examens afgenomen behalve Coupeuse en Lerares kostuum- en mantelvak theoretisch gedeelte. De winterexamens vinden plaats eind januari of begin februari, de zomerexamens vinden plaats in de laatste volle week van juni. Per examenperiode kan slechts aan één examen deelgenomen worden. De examens worden gehouden te Utrecht, Nieuwe Gracht 41 (Volksuniversiteit).

Proefexamen
Modevakschool Nancy van Vliet biedt de cursisten een proef examen aan. Het is niet verplicht om aan het proefexamen deel te nemen. Zelf meenemen: naai en teken benodigdheden, broodje voor tussen de middag en eventueel je eigen naaimachine.
Kosten: € 59,- Inclusief materialen.
Datum proefexamens:
Vrijdag 10 januari 2020 van 8.30 uur tot 17.30 uur
Vrijdag 27 maart 2020 van 8.30 uur tot 17.30 uur

Aanmeldingsprocedure examen
Aanmelden gaat via je eigen lerares. Voor de aanmelding is een origineel uittreksel uit het bevolkingsregister (met het huidige adres) nodig. Voor eventuele vrijstellingen dient een kopie van de cijferlijst toegevoegd te worden. Aanmeldingen moeten vóór de respectievelijke data 1 april /1 november binnen zijn op het examenbureau.

Examendata voor 2020
Winterexamens 2020:
31 januari en 1 februari 2020

Zomerexamens 2020:
Zomerexamen: donderdag 25 juni t/m 30 juni 2020

Kosten examens 2020
Zie voor de kosten de website van de Danckaerts modevakscholen
Zodra een kandidaat is ingeschreven voor het examen vindt geen restitutie van het examengeld plaats. 

Diploma/ Certificaat uitreiking 2020
Zaterdag 8 februari 2020 van 10.00 uur tot 12.00 uur
Zaterdag 4 juli 2020 van 10.00 uur tot 12.00 uur

Stage
Het diploma Lerares lingerie en Lerares kostuum- en mantelvak wordt uitgereikt na het positief afsluiten van een stageperiode. De stage wordt gehouden op een Danckaertsschool, aangewezen door de examencommissie en bestaat uit minimaal 3 lessen die in totaal maximaal 12 uur zullen duren. De inhoud van de lessen kan variëren van opleidingslessen tot hobbynaailessen. De stagiaire maakt een verslag over zijn of haar bevindingen tijdens de stageperiode en bespreekt dit verslag met de stagebegeleider (de directeur van de stageschool). De stagebegeleider beoordeelt het werk van de stagiaire in een eindverslag.

Aanmelden voor de juiste opleiding!

Laten we samen kijken wat bij jou past.