Examens

Examens Danckaerts modevakscholen 
Twee keer per jaar is het mogelijk om examens af te leggen. Tijdens het winterexamen worden alle examens afgenomen met uitzondering van het colbert.

Tijdens het zomerexamen worden alle examens afgenomen behalve Coupeuse en Lerares kostuum- en mantelvak theoretisch gedeelte. De winterexamens vinden plaats eind januari of begin februari, de zomerexamens vinden plaats in de laatste volle week van juni. Per examenperiode kan slechts aan één examen deelgenomen worden. De examens worden gehouden te Utrecht, Nieuwe Gracht 41 (Volksuniversiteit). https://danckaerts.nl/opleidingen/examens/

Examens Landelijk Platvorm Modevaksonderwijs (LPM)

De examens van het LPM worden één keer per jaar in juni afgenomen in Nunspeet. Textielwarenkennis op kleermakersniveau, Costumier en kleermaker. Een geslaagde kandidaat ontvangt een door Modint erkend vakdiploma en een Branchecertificaat.
https://lpmmode.nl/lpm-examens-damesmodevak/

Proefexamen
Modevakschool Nancy van Vliet biedt de cursisten een proef examen aan. Het is niet verplicht om aan het proefexamen deel te nemen. Zelf meenemen: naai en teken benodigdheden, broodje voor tussen de middag en eventueel je eigen naaimachine.
Kosten: € 65,- Inclusief materialen.


Datum proefexamens:
Vrijdag 8 januari 2021 van 8.30 uur tot 17.30 uur (winter examen)
Vrijdag (zomer examen) datum volgt

Aanmeldingsprocedure examen
Aanmelden gaat via je eigen lerares. Voor de aanmelding is een origineel uittreksel uit het bevolkingsregister (met het huidige adres) nodig. Voor eventuele vrijstellingen dient een kopie van de cijferlijst toegevoegd te worden. Aanmeldingen moeten vóór de respectievelijke data 1 april /1 november binnen zijn op het examenbureau van de Danckaerts modevakscholen.

Examens van het LPM vóór 15 maart binnen zijn bij het LPM. Aanmelding via de lerares.

Examendata Danckaerts
Winterexamens 2023
datums: vrijdag 3 februari en zaterdag 4 februari

Zomerexamens 2023
Zomerexamen: donderdag 22 juni, vrijdag 23 juni en maandag 26 juni

Examendata Landelijk Platvorm Modevakonderwijs (LPM)

Textielwarenkennis niveau kleermaker: 10 juni 2022
Costumière: 15 mei, 10 en 11 juni ( 3 examen dagen)
Kleermaker:  14 mei, 10 en 11 juni ( 3 examen dagen)

Kosten examens Danckaerts modevakscholen 2022
Zie voor de kosten de website van de Danckaerts modevakscholen
Zodra een kandidaat is ingeschreven voor het examen vindt geen restitutie van het examengeld plaats. 

Kosten examens LPM met branche erkenning MODINT 2022

Textielwarenkennis niveau kleermaker: € 146,00 ( incl. BTW)
Costumier/ Costumière : € 347,00 ( incl. BTW) Het examen kan in delen worden afgenomen
Kleermaker: € 456,00 (incl BTW) Het examen kan in delen worden afgenomen

Zodra een kandidaat is ingeschreven voor het examen vindt geen restitutie van examengeld plaats.

Diploma/ Certificaat uitreiking 2022
Vrijdag 1 juli 2022 van 19.00 uur tot 20.30 uur

Stage Danckaerts modevakscholen
Het diploma Lerares lingerie en Lerares kostuum- en mantelvak wordt uitgereikt na het positief afsluiten van een stageperiode. De stage wordt gehouden op een Danckaertsschool, aangewezen door de examencommissie en bestaat uit minimaal 3 lessen die in totaal maximaal 12 uur zullen duren. De inhoud van de lessen kan variëren van opleidingslessen tot hobbynaailessen. De stagiaire maakt een verslag over zijn of haar bevindingen tijdens de stageperiode en bespreekt dit verslag met de stagebegeleider (de directeur van de stageschool). De stagebegeleider beoordeelt het werk van de stagiaire in een eindverslag.

Vrijstellingsbeleid
In uitzonderlijke gevallen kan er door de examncommissie van de examenbureau's een vrijstelling worden verleend voor een onderdeel. Dit moet schrifelijk aangevraagd worden bij de examencommissie van de Danckaerts of LPM. De examencommissie beslist daarover.

 

Aanmelden voor de juiste opleiding!

Laten we samen kijken wat bij jou past.