Privacy verklaring

Modevakschool Nancy van Vliet
Arkplein 125, 1826DM Alkmaar
Telefoonnummer: 06-10517880
E-mailadres: info@nancyvanvliet.nl
KvK-nummer: 37110968

Persoonsgegevens die wij verwerken
Modevakschool Nancy van Vliet verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld voor het indienen van een formulier voor examendeelname of correspondentie en telefonisch.

Waarom wij gegevens nodig hebben
Modevakschool Nancy van Vliet verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst zoals:
  • Volgen van een cursus
  • Deelname aan een workshop
  • Volgen van een opleiding
  • Deelname aan examens
 • Het afhandelen en verwerken van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Verzenden van onze nieuwsbrief

Bij het sluiten van een overeenkomst met Modevakschool Nancy van Vliet, zoals hierboven benoemd, gaat u ermee akkoord dat uw gegevens worden gebruikt voor het doel waarvoor u deze aan ons verstrekt.

Vermelding van uw gegevens op de website
Gegevens van cursisten worden, indien gewenst, op de website geplaatst zodat u en/of uw bedrijf kan worden gevonden door andere cursisten en/of door bezoekers van onze website. Voor de vermelding van uw gegevens op de website moet u expliciet akkoord gaan.

Hoe lang wij gegevens bewaren
Modevakschool Nancy van Vliet zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 • Cursisten: bij opzegging van de cursus of opleiding worden de gegevens uit het cursistenbestand verwijderd. Betaalgegevens blijven minstens 7 jaar in de boekhouding staan wegens de belastingwetgeving.
 • Cursisten: bij het opzeggen van de cursus of opleiding worden de persoonsgegevens nog 7 jaar bewaard. Op verzoek worden de gegevens verwijderd.
 • Deelname aan examen: gegevens worden bewaard tot het verzoek deze gegevens te verwijderen.
 • Verzending nieuwsbrieven: tot op het moment dat u laat weten dat u geen nieuwsbrieven meer wilt ontvangen.

Delen met anderen
Modevakschool Nancy van Vliet  verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Modevakschool Nancy van Vliet gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.
Functionele cookies zijn onmisbaar voor een goede werking van onze website of voor het leveren van een door u gevraagde dienst, zoals een automatische log-in of het automatisch invullen van uw gegevens.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@nancyvanvliet. Modevakschool Nancy van Vliet zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
Modevakschool Nancy van Vliet neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Modevakschool Nancy van Vliet maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Iedere inbreuk in verband met persoonsgegevens worden door ons gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij niet waarschijnlijk is dat deze een risico inhoudt.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Modevakschool Nancy van Vliet verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met info@nancyvanvliet.nl

Alkmaar 10 augustus 2022